000041480 001__ 41480
000041480 003__ CZ-ZdVUG
000041480 005__ 20181127114023.0
000041480 008__ 990115u###########uu#p||####u0###u|####d
000041480 035__ $$z755
000041480 044__ $$axr
000041480 041__ $$acze$$aeng
000041480 040__ $$aABC039$$bcze
000041480 080__ $$a51(05)
000041480 24500 $$aČasopis pro pěstování matematiky a fysiky
000041480 264_1 $$aPraha$$bJednota československých matematiků a fysiků
000041480 541__ $$vPředplatné: ne
000041480 653_0 $$afyzika$$amatematika
000041480 655_4 $$ačasopisy
000041480 7102_ $$aJednota československých matematiků a fysiků
000041480 78500 $$tČasopis pro pěstování matematiky
000041480 909CO $$ooai:knihovna.vugtk.cz:41480$$qGLOBAL
000041480 910__ $$aABC039$$b08116$$r1911,23-25,29,36-37,39-41,46-50,52-54
000041480 943__ $$aRoč. LXIX. - 1939/1940. Roč. LXX. - 1940/1941. Index k ročníkům I. - XXX. - 1872/1901. Roč. 71 - 1946. Roč. 72. - 1947. Roč. 73. - 1948. Roč. 74. - 1949. Roč. 75. - 1950. Roč. LVIII. - 1928/1929. Roč. 77. - 1952 - v. Časopis pro pěstování matematiky. Cena 24,- 24.24,- 24,- 24,-. 48,- 48,- 48,-. 11 x 1 sv.
000041480 943__ $$aRegál: hodně váz+de
000041480 943__ $$aRočníky: 18
000041480 980__ $$aperiodika
000041480 985__ $$amatematika
000041480 990__ $$arevize2015$$b160224$$cklo