Geodetický a kartografický obzor :: Odborný a vědecký časopis Českého úřadu zeměměřického a katastrálního a Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky

Varianta názvu: GaKo
Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky ; Český úřad zeměměřický a katastrální

Signatura: 09800
ISSN: 0016-7096
Publikováno: Praha: Český úřad zeměměřický a katastrální ; Bratislava: Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky

Nakladatelské údaje: Praha : Vesmír , 1955-2012
Anotace: Časopis je určen zeměměřičům ve veřejné správě, v projekčních ústavech, ve stavebnictví, v dopravě, v dolech a jiných průmyslových odvětvích a posluchačům škol tohoto směru. Obsahuje články a informace z oboru geodézie,kartografie a katastru nemovitostí
Anotace: Časopis je určen zeměměřičům ve veřejné správě, v projekčních ústavech, ve stavebnictví, v dopravě, v dolech a jiných průmyslových odvětvích a posluchačům škol tohoto směru. Obsahuje články a informace z oboru geodézie,kartografie a katastru nemovitostí


Rozsah: sv.
Klíčová slova: geodezie ; Česko
Typ publikace: časopisy
Poznámky: Text též cze, slo; Podnázev v tiráži dříve: Odborný časopis Českého úřadu zeměměřického a katastrálního a Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky; Vydává: Český úřad zeměměřický a katastrální a Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky v nakladatelství Vesmír; studovna; Od 2013 zdarma online.
Frekvence vydávání (periodicita): 1x měsíčně
Dále jako: Geodetický a kartografický obzor; ISSN: 1805-7446

Záznam se nachází v těchto sbírkách:
Knihovna VÚGTK > Časopisy a ročenky
Seriály

 Záznam vytvořen 2014-01-15, poslední editace 2019-03-12Hodnotit tento dokument:

Rate this document:
1
2
3
 
(Ještě nerecenzováno)