@article{42894,
   title    = "Pozemková reforma: úřední věstník Pozemkového
           úřadu",
   year     = "1920",
   note     = "Podnázev později: Úřední věstník Státního
           pozemkového úřadu",
}