@article{43087,
   author    = "Konference k 20. výročí založení VÚGTK 1974, Praha",
   title    = "Register mapového fondu",
   note     = "S. 167 - 179. - Cena 10,- 1974. - Separát ze Sborníku
           výzkumných prací. Sv. 9, 3x1 sv.",
}