@article{43684,
   title    = "Věstník inženýrské komory pro Československou
           republiku: Mitteilungen der Ingenieurkammer für die
           Čechoslovakische Republik",
   year     = "1922",
   note     = "V l. 1940-1944 hlavní název německý, český název
           Věstník inženýrské komory jako souběžný",
}