@article{4798,
   author    = "Novák, Pavel and Karský, Georgij",
   title    = "Česká a slovenská prostorová referenční síť
           nultého řádu. GPS kampaň CS-NULRAD-92/řešení 1993",
   year     = "1993",
   note     = "1 sv. - Obr. a tab. v textu - Lit. - Anot. - Sezn. tab.,
           obr.",
}