@article{5066,
   author    = "Hánek, Pavel",
   title    = "Čeští zeměměřiči 20. století : (s exkursem do 19.
           století a na Slovensko) ",
   year     = "2004",
   note     = "Vazba: není (krouž)",
}