000005246 001__ 5246
000005246 003__ CZ-ZdVUG
000005246 005__ 20181127113210.0
000005246 008__ 140111s1999######a#########u000#0####d
000005246 035__ $$z5303
000005246 037__ $$c245.00
000005246 040__ $$aABC039$$bcze
000005246 080__ $$aICS 07.040.;35.240.70
000005246 24500 $$aČSN P ENV 12762 (97 9809) Geografická informace : vyjádření prostorových referencí : přímá poloha  
000005246 260__ $$aPraha$$bČSNI$$c1999
000005246 300__ $$a38 s. $$b 8 obr.
000005246 500__ $$aZprac. CartoTech.: Jan Neumann; TNK 122; ČSNI: Josef Toman. - Listopad 1999. - Příl.:obr. - Lit.: normy citov. a souvis. - 1 sv.
000005246 500__ $$a97 9809
000005246 541__ $$aIMPORT$$h245.00
000005246 655_4 $$anormy
000005246 909CO $$ooai:knihovna.vugtk.cz:5246$$qGLOBAL
000005246 910__ $$aABC039$$bČSNPENV12762
000005246 933__ $$c200000330$$h245.00$$lKnihovna$$xK vypůjčení$$zB_zdebo
000005246 980__ $$anormy
000005246 985__ $$amonografie