@article{5246,
   title    = "ČSN P ENV 12762 (97 9809) Geografická informace :
           vyjádření prostorových referencí : přímá poloha ",
   year     = "1999",
   note     = "Zprac. CartoTech.: Jan Neumann; TNK 122; ČSNI: Josef
           Toman. - Listopad 1999. - Příl.:obr. - Lit.: normy citov.
           a souvis. - 1 sv.",
}