@article{5687,
   author    = "Maršíková, Magdalena and Maršík, Zbyněk",
   title    = "Dějiny zeměměřictví a pozemkových úprav v Čechách
           a na Moravě v kontextu světového vývoje",
}