Barcode Knihovna Sbírka Location Popis Výpůjční doba Stav Termín pro vrácení Možnost(i)
196601550 VÚGTK - 29 283 - 4 weeks -