Barcode Knihovna Sbírka Location Popis Výpůjční doba Stav Termín pro vrácení Možnost(i)
199800271 VÚGTK - 48 285 - 4 weeks -