Specialization directives

Specialization directives 21 records found  previous11 - 20next  jump to record: Search took 0.00 seconds. 
11. Směrnice - JEP č.6: Zakládání jednotné evidence půdy zjednodušeným způsobem. / Ústřední správa geodesie a kartografie
Praha: ÚSGK, 1956
Signatura: 30288
12. Opatření uvedená ve Sbírce směrnic pro Národní výbory, která byla po prověrce provedené podle usnesení vlády ze dne 4. května 1966 č. 158 ponechána v platnosti
Praha: Předsednictvo vlády, 1966
Signatura: 29596
13. Návrh směrnic pro obnovu map v souvislém zobrazení / Ústav geodézie a kartografie v Praze
Praha: ÚGK, 1961
Signatura: 30685
14. Návrh instrukce pro technickou nivelaci: Č. 221-330.4-4 737/58 / Ústřední správa geodesie a kartografie
Praha: ÚSGK, 1958
Signatura: 30271
15. Metodický návod na obnovu a vydávanie základnej mapy ČSSR 1 : 10 000 / Slovenský úrad geodézia a kartografie
Bratislava : : Slovenský úrad geodézie a kartografie, , 1985
Signatura: 45112
16. Informace o scelování pozemků (komasace) a hospodářsko-technických úpravách pozemků (HTÚP) / Pšenička, Josef ; Ústav gedézie a kartografie Praha. Oborové středisko vzdělávání pracujících
Praha: ÚGK, 1967
Signatura: 30229
17. Informace o plnění zásad Technicko-ekonomické studie perspektivy činnosti středisek geodézie v roce 1966 / Ústřední správa geodesie a kartografie
Praha: ÚSGK, 1967
Signatura: 30073
18. Geodetické práce při montáži, kontrole a rektifikaci rotačních pecí.: Technologický postup / Český úřad geodetický a kartografický
Praha: ČÚGK, 1969
Signatura: 30191
19. Dodatek č. 2 ke směrnici pro údržbu map evidence nemovitostí / Ústřední správa geodesie a kartografie
Praha: ÚSGK, 1969
Signatura: 29345
20. Dodatek č. 1 ke Směrnicím pro údržbu map evidence nemovitostí - skup. X/75 / Ústřední správa geodesie a kartografie
Praha: ÚSGK, 1967
Signatura: 29345

Specialization directives : 21 records found   previous11 - 20next  jump to record:
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.