Zeměměřická knihovna VÚGTK 4 záznamu nalezeno  Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
1. Zpráva ze služební cesty do Ukrajinské republiky ve dnech 6.-13.9.2006 : 11. vědeckotechn. sympozium Geoinformační monitorování život. prostředí, GPS a GIS technologie - Alušta (Krym) / Kocáb, Milan ; Drbal, Alexandr ; Křenek, Jaroslav ; Alušta, 2006
Zdiby: VÚGTK, 2006
Signatura: CEST-Z1321
2. Zpráva ze služební esty do Republiky srbské a Černé Hory ve dnech 22.-24.2.2006 : konference Intergeo-east - Bělehrad / Kaaravdič, Jusuf ; Křenek, Jaroslav
Zdiby: VÚGTK, 2006
Signatura: CEST-Z1323
3. Vývoj nástroje pro obnovu katastrálního operátu v rámci digitalizace souboru geodetických informací ve vazbě na vývoj informačního systému katastru nemovitostí : úkol č. 1.1 podle smlouvy zadavatele ČÚZK : výzkumná zpráva č. 1107 / Křenek, Jaroslav
Zdiby: VÚGTK, 2006
Signatura: VÝZK-Z1107
4. Sjednocení IS obnovy operátu do jednoho technologického a programového systému : technologické a programové zabezpečení systému MicroGEOS pro obnovu katastrálního operátu, vývoj a údržba systému / Křenek, Jaroslav ; Kocáb, MIlan
Zdiby: VÚGTK, 2004
Signatura: VÝZK-Z1071

Chcete dostávat o oznámení o nových výsledcích tohoto dotazu?
Přihlásit se k RSS zdroj.