Zeměměřická knihovna VÚGTK 17 záznamu nalezeno  1 - 10další  přeskočit na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
1. Zaokrouhlování souřadnic orientačních bodů: SZ:23-330.3-8554/56 / Ústřední správa geodesie a kartografie
Praha: ÚSGK, 1956
Signatura: 30189
2. Vysvětlivky k prozatímní ukázce polního náčrtu 1 : 5 000: Č. 221-331.4-180/58 z 3. února 1958 / Ústřední správa geodesie a kartografie
Praha: ÚSGK, 1958
Signatura: 30274
3. Technologický postup pro dokončení kartografických originálů topografických map 1 : 5 000, u nichž byla zmapována, vyhodnocena a kartograficky zpracována pouze část listu a které byly doměřeny později: Příloha ke spisu č. 232-338.9-7092/1957 / Ústřední správa geodesie a kartografie
Praha: ÚSGK, 1957
Signatura: 30273
4. Souvislé zobrazení map JEP na styku různých měřítek: Č. 222-338.9-5493/1962 / Ústřední správa geodesie a kartografie
Praha: ÚSGK, 1962
Signatura: 30298
5. Směrnice č.1 pro založení jednotné evidence půdy: SZ:242-334-8000/56; Doplněné vydání / Ústřední správa geodesie a kartografie
Praha: ÚSGK, 1956
Signatura: 30310
6. Směrnice pro řízení a organisaci vynálezectví a zlepšovatelství a pro práci v oboru vynálezů a zlepšovacích návrhů / Ústřední správa geodesie a kartografie
Praha: ÚSGK, 1958
Signatura: 18079
7. Směrnice pro zřizování a evidenci zhušťovacích a pomocných bodů / Ústřední správa geodesie a kartografie
Praha: ÚSGK, 1958
Signatura: 18575
8. Směrnice pro třídění hotových kartografických výrobků vydávaných v resortech Ústřední správy geodézie a kartografie: Č.j. 232-338.9-13 314/1957 / Ústřední správa geodesie a kartografie
Praha: ÚSGK, 1958
Signatura: 30275
9. Směrnice pro rozmnožování katalogů nivelačních bodů: Č. 221-330.4-1644/61 / Ústřední správa geodesie a kartografie
Praha: ÚSGK, 1961
Signatura: 30272
10. Směrnice pro převod výšek čs. jednotné nivelační sítě III. řádu a podrobných nivelačních sítí do výškového systému baltského - po vyrovnání - změna -: Č. 221-330.4-2443/1960 / Ústřední správa geodesie a kartografie
Praha: ÚSGK, 1960
Signatura: 30270

Zeměměřická knihovna VÚGTK : 17 záznamu nalezeno   1 - 10další  přeskočit na záznam:
Chcete dostávat o oznámení o nových výsledcích tohoto dotazu?
Přihlásit se k RSS zdroj.