Zeměměřická knihovna VÚGTK 7 záznamu nalezeno  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
1. čSN 01 0193 Pokyny pro vypracování a rozvíjení jednojazyčných tezaurů : dokumentace / ČNI
Praha: ČNI, 1995
Signatura: ČSN010193
2. čSN 01 0172 - ISO 5964 Pokyny pro vypracování a rozvíjení vícejazyčných tezaurů / ČNI
Praha: ČNI, 1991
Signatura: ČSN010172
3. ČSN EN ISO 9004 Systémy managementu jakosti : směrnice pro zlepšování výkonnosti ; 2. / ČNI
Praha: ČNI, 2002
Signatura: ČSNENISO9004
4. ČSN 01 0115 Mezinárodní slovník zákadních a všeobecných termínů v metrologii / ČNI
Praha: ČNI, 1996
Signatura: ČSN010115
5. Optika a optické přístroje : terénní postupy pro zkoušení geodetických a měřických přístrojů. Část 1 - 7 / ČNI
Praha: ČNI, 2005
Signatura: ČSNISO17123
6. Mezinárodní slovník zákadních a všeobecných termínů v metrologii / ČNI
Praha: ČNI, 1996
Signatura: ČSN010115
7. ĆSN ISO 31-11 Veličiny a jednotky. Část 11 : Matematické znaky a značky používané ve fyzikálních vědách a v technice / ČNI
Praha: ČNI, 1999
Signatura: ČSNISO31-11

Chcete dostávat o oznámení o nových výsledcích tohoto dotazu?
Přihlásit se k RSS zdroj.