Zeměměřická knihovna VÚGTK 4 záznamu nalezeno  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
1. Zpráva ze zahraniční služební cesty do Bulharska ve dnech 12 - 15. 11. 1975 / ČVUT Praha
Praha: ČVUT, 1975
Signatura: 39030
2. Výstavba komunikací při provádění hospodářskotechnických úprav pozemků. I. díl - Cesty a silnice. II. díl - Železnice a ostatní doprava / Payer, Jaroslav ; Jiřinec, Miloslav ; ČVUT Praha
Praha: SNTL, 1958
Signatura: 18840
3. Stavební fakulta ČVUT 1975 - 1976 / ČVUT Praha
Praha: ČVUT, 1975
Signatura: 39018
4. Program vědecké konference fakulty zeměměřického inženýrství ve dnech 11. a 12. února 1955 / ČVUT Praha ; Vědecká konference fakulty zeměměřického inženýrství ve dnech 11. a 12. února 1955
Praha: ČVUT, 1955
Signatura: K12998

Chcete dostávat o oznámení o nových výsledcích tohoto dotazu?
Přihlásit se k RSS zdroj.