Zeměměřická knihovna VÚGTK 10 záznamu nalezeno  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
1. Terminologický slovník geodézie, kartografie a katastra / Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky ; Český úřad zeměměřický a katastrální
Bratislava : Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky , 1998
Signatura: 48405
2. Technologický postup pro sběr změnových dat, nápravu geometrie a první aktualizaci ZABAGED: Č.j.:3/2001-22 / Český úřad zeměměřický a katastrální
Praha : Český úřad zeměměřický a katastrální , 2000
Signatura: 49780
3. Stabilní katastr 1817-2017: Sborník z konference / Český úřad zeměměřický a katastrální
Český úřad zeměměřický a katastrální : Praha , 2018
Signatura: 51364
4. Soubor popisných informací katastru nemovitostí v roce 2003 / Souček, Zbyněk ; Český úřad zeměměřický a katastrální
Praha: ČÚZK, 2004
Signatura: 49694
5. Pravidla Českého úřadu zeměměřického a katastrálního pro přejímání a hodnocení výsledků určení bodů podrobného polohového bodového pole a podrobných bodů technologií GPS: Č.j.:5896/2003-22 / Český úřad zeměměřický a katastrální
Praha : Český úřad zeměměřický a katastrální , 2004
Signatura: 49783
6. Pokyny č.32 pro skenování katastrálních map a grafických operátů dřívějších pozemkových evidencí / Český úřad zeměměřický a katastrální
Praha : Český úřad zeměměřický a katastrální , 2004
Signatura: 49720
7. Historický vývoj zeměměřických činností ve veřejném zájmu a vlastních orgánů v civilní sféře; 1. vydání / Šíma, Jiří ; Český úřad zeměměřický a katastrální
Praha : Český úřad zeměměřický a katastrální , 2016
Signatura: 51274
8. Historický vývoj zeměměřických činností ve veřejném zájmu a státních orgánů v civilní sféře: 1918-2018; 2. rozšířené a pozměněné / Český úřad zeměměřický a katastrální
Praha : Český úřad zeměměřický a katastrální , 2018
Signatura: 51362
9. Geodetický a kartografický obzor :: Odborný a vědecký časopis Českého úřadu zeměměřického a katastrálního a Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky / Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky ; Český úřad zeměměřický a katastrální
Praha: Český úřad zeměměřický a katastrální Bratislava: Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky
Praha : Vesmír , 1955-2012
Signatura: 09800
10. Geodetický a kartografický obzor - náš odborný stavovský časopis : história jeho vývoja a analýza obsahu: v rokoch 1913 až 2011; 1. vydanie / Český úřad zeměměřický a katastrální ; Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky ; Zeměměřický úřad ; Slovenská spoločnosť geodetov a kartografov
Praha ; Bratislava : Český úřad zeměměřický a katastrální , 2012
Signatura: 51022

Chcete dostávat o oznámení o nových výsledcích tohoto dotazu?
Přihlásit se k RSS zdroj.