Zeměměřická knihovna VÚGTK 3 záznamu nalezeno  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
1. Zpráva ze služební cesty do Slovenské republiky ve dnech 30.5.-1.6.2005 : CA Week 2005 - Bratislava / Veselý, Jiří ; Bratislava, 2005.
Praha: ČÚZK, 2005
Signatura: CEST-Z1224
2. Zpráva ze služební cesty do Slovenské republiky ve dnech 28.-29.6.2005 : Slovenská geofyzikálna konferencia - Bratislava / Kostelecký, Jan ; Bratislava, 2005
Zdiby: VÜGTK, 2005
Signatura: CEST-Z1236
3. Historické mapy : zborník z vedeckej konferencie : Bratislava 17.3.2005 ; 1. / Bratislava, 2005
Bratislava: Kartogr. spoločnost' SR, 2005
Signatura: K50099

Chcete dostávat o oznámení o nových výsledcích tohoto dotazu?
Přihlásit se k RSS zdroj.