Zeměměřická knihovna VÚGTK 57 záznamu nalezeno  1 - 10dalšíkonec  přeskočit na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
1. Zpráva ze služební cesty do Kanady ve dnech 7. - 22.8. 1987 / Burša, Milan ; 19. shrom. IUGG, zased. výboru IAG, Vancouver
Praha: Astronomický ústav ČSAV, 1987
Signatura: CEST-Z175
2. Zpráva o služební cestě do SSSR, Moskva, ve dnech 7 - 11 prosince 1971 / Burša, Milan ; Porada zástupců geodetických služeb socialistických zemí o tvorbě a vyrovnání astronomicko - geodetických sítí. Moskva, 7 - 11 prosinec 1971
Praha: VÚGTK, 1971
Signatura: 35150
3. Zpráva o služební cestě do SSSR, Moskva, ve dnech 7 - 11 prosince 1971 / Burša, Milan ; Porada zástupců geodetických služeb socialistických zemí o tvorbě a vyrovnání astronomicko - geodetických sítí. Moskva, 7 - 11 prosinec 1971
Praha: VÚGTK, 1971
Signatura: 35150
4. Země ve sluneční soustavě / Burša, Milan
Dobruška: VTOPÚ, 2000
Signatura: 48889
5. Základy geodezie planet / Burša, Milan
Praha: Ministerstvo obrany - Geografická služba AČR, 2001
Signatura: 49136 49136/1 49136/2
6. Komparování Nörgaardova gravimetru TNK č. 310 a odvození rozměrové korekce čs. gravimetrické sítě / Burša, Milan ; VÚGTK
Praha: VÚGTK, 1958
Signatura: VÝZK-Z0061/1958
7. Vliv topografických hmot a kondenzace na tížnicové odchylky a jejich korelace s osami makroseismicky pohyblivějších pásů na území SSR / Burša, Milan
Praha: VÚGTK, 1969
Signatura: 33537
8. Vliv nestejnosti paralaktických úhlů hvězd při měření astronomické šířky metodou Pěvcovou pomocí astronomického universálu s kontaktnim mikrometrem / Burša, Milan
Praha: VÚGTK, 1961
Signatura: VYZK-Z0176
9. Určování charakteristik tvarů a vnějšího tíhového pole Země na území ČSSR / Burša, Milan ; VÚGTK
Praha: VÚGTK, 1965
Signatura: VYZK-Z0187
10. Určení křivosti vnější hladinové plochy z tížnicových odchylek na území ČSSR / Burša, Milan ; VÚGTK
Praha: VÚGTK, 1973
Signatura: 36916

Zeměměřická knihovna VÚGTK : 57 záznamu nalezeno   1 - 10dalšíkonec  přeskočit na záznam:
Chcete dostávat o oznámení o nových výsledcích tohoto dotazu?
Přihlásit se k RSS zdroj.