Zeměměřická knihovna VÚGTK 45 záznamu nalezeno  1 - 10dalšíkonec  přeskočit na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
1. Zwanzig Jahre Tätigkeit des Forschungsinstituts für Geodäsie, Topographie und Kartographie in Prag / Delong, Bořivoj ; VÚGTK ; Vědecká konference k 20. výročí založení VÚGTK
Praha: VÚGTK, 1974
Signatura: K38007/c
2. Zur Methodik der Ableitung der die Leistungsfähigkeit der elektronischen Entfernungsmesser Charakterisierenden Fehlerformeln / Delong, Bořivoj ; VI. Internat. Kurs für IG hoher Präzision - Graz, 1970 Themenkreis 1
b. m.: b. n., 1970
Signatura: K34124
3. Zpráva ze služební cesty do SSSR ve dnech 25.- 31.5.1986 / Ondrůšek, Jaroslav ; Delong, Bořivoj ; 38.zasedání Stálé subkomise pro vědeckotechn. spolupráci mezi ČSSR a SSSR - Moskva
Praha: ČÚGK, 1986
Signatura: CEST-Z63
4. Zpráva ze služební cesty do SSSR ve dnech 14.- 19.10.1985 / Delong, Bořivoj ; 9.prac. porada GSSS - Dušanbe
Praha: ČÚGK, 1985
Signatura: CEST-Z45
5. Zpráva ze služební cesty do NDR ve dnech 9.- 13.9.1985 / Delong, Bořivoj
Praha: ČÚGK, 1985
Signatura: CEST-Z61
6. Zpráva ze služební cesty do NDR ve dnech 9.- 13.9.1985 / Delong, Bořivoj
Praha: ČÚGK, 1985
Signatura: CEST-Z32
7. Zpráva ze služební cesty do NDR ve dnech 30.7.- 1.8.1986 / Delong, Bořivoj ; Meziregionální kurz OSN o mapování ve velkém měř. - Drážďany
Praha: ČÚGK, 1986
Signatura: CEST-Z103
8. Zpráva ze služební cesty do Francie ve dnech 15.- 19.12.1986 / Delong, Bořivoj ; Mezinár. konference o prvních výsledcích kosmic. průzkumu Země pomocí družice SPOT 1 - Toulouse
Praha: ČÚGK, 1986
Signatura: CEST-Z132
9. Základy elektronických metod v geodezii / Delong, Bořivoj ; České vysoké učení technické v Praze. Fakulta zeměměřická
Praha: SNTL, 1957
Signatura: 16841
10. Elektrooptický dálkoměr s křemenným modulátorem / Delong, Bořivoj ; VÚGTK
Praha: VÚGTK, 1959
Signatura: VÝZK-Z0068

Zeměměřická knihovna VÚGTK : 45 záznamu nalezeno   1 - 10dalšíkonec  přeskočit na záznam:
Chcete dostávat o oznámení o nových výsledcích tohoto dotazu?
Přihlásit se k RSS zdroj.