Zeměměřická knihovna VÚGTK 5 záznamu nalezeno  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
1. Zpráva o služební cestě do Nizozemí k účasti na 10. řádném zasedání IGU Komise geomorfologického výzkumu a mapování Enschede ve dnech 20. - 28.9. 1975 / Demek, Jaromír ; 10. řádné zasedání IGU Komise geomorfologického výzkumu a mapování Enschede ve dnech 20. - 28.9. 1975
Brno: ČSAV Geografický ústav, 1975
Signatura: 39038
2. Životní prostředí České socialistické republiky / Demek, Jaromír
Praha: SPN, 1978
Signatura: 42877
3. Geomorfologie českých zemí / Demek, Jaromír
Praha: ČSAV, 1965
Signatura: 28044
4. Geography of Czechoslovakia / Demek, Jaromír ; Střída, Miroslav
Praha: Academia, 1971
Signatura: 48279
5. Úvod do obecné fyzické geografie / Demek, Jaromír ; Quitt, Evžen ; Raušer, Jaroslav
Praha: Academia, 1976
Signatura: 39525

Chcete dostávat o oznámení o nových výsledcích tohoto dotazu?
Přihlásit se k RSS zdroj.