Zeměměřická knihovna VÚGTK 9 záznamu nalezeno  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
1. Přesnost určení geometrických parametrů prostorové ocelové kontrukce geodetickými metodami: Teze disertace k získání akademického titulu "doktor", ve zkratce "Ph.D.". / Suchá, Jitka ; Katedra speciální geodézie. Fakulta stavební. České vysoké učení technické v Praze.
Praha : České vysoké učení v Praze , 2003
Signatura: 49718
2. Katastr nemovitostí / Michal, Jaroslav ; Benda, Karel ; Fakulta stavební. České vysoké učení technické v Praze
Praha : Česká technika - nakladatelství ČVUT , 2009
Signatura: 50776
3. Kartografická polygrafie a reprografie; Vydání první / Mikšovský, Miroslav ; Soukup, Petr ; Fakulta stavební. České vysoké učení technické v Praze
Praha : Česká technika - nakladatelství ČVUT , 2009
Signatura: 50773
4. Geodézie 1, 2: Návody na cvičení; Vydání první / Formanová, Pavla ; Kubín, Tomáš ; Fakulta stavební. České vysoké učení technické v Praze
Praha : Česká technika - nakladatelství ČVUT , 2009
Signatura: 50775
5. Geodézie 1: Měření a výpočty; 3. vydání / Ratiborský, Jan ; Fakulta stavební. České vysoké učení technické v Praze
Praha : Česká technika - nakladatelství ČVUT , 2011
Signatura: 50891
6. Geodetická astronomie. 10; Vydání druhé / Kabeláč, Josef ; Kostelecký, Jan ; Fakulta stavební. České vysoké učení technické v Praze
Praha : Česká technika - nakladatelství ČVUT , 2009
Signatura: 50893
7. Fyzikální geodézie; Vydání 3. / Zeman, Antonín ; Fakulta stavební. České vysoké učení technické v Praze
Praha : Česká technika - nakladatelství ČVUT , 2010
Signatura: 50896
8. Diferenční a kinematické aplikace globálních polohových systémů: Teze k disertační práci / Landsperský, David ; Katedra vyšší geodézie. Fakulta stavební. České vysoké učení technické v Praze
Praha : České vysoké učení technické v Praze , 2003
Signatura: 49726
9. Dálkový průzkum Země. Družicové systémy / Pavelka, Karel ; Fakulta stavební. České vysoké učení technické v Praze
Praha : Česká technika - nakladatelství ČVUT , 2010
Signatura: 50895

Chcete dostávat o oznámení o nových výsledcích tohoto dotazu?
Přihlásit se k RSS zdroj.