Zeměměřická knihovna VÚGTK 3 záznamu nalezeno  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
1. Zpráva ze služební cesty do Slovenské republiky dne 21. 4. 1998 : Účast v přípr. výboru 6. konfer. Katastr nemovitostí / Souček, Zbyněk ; Jekl, Jan
Praha: ČÚZK, 1998
Signatura: CEST-Z666
2. Zpráva ze služební cesty do Polské republiky dne 22. 11. 1996 : Účast na jednání o restit. nárocích k pozemkům, podklady v WGKN - Glubczyce / Jekl, Jan ; Uvírová, Miroslava
Opava: KÚ, 1998
Signatura: CEST-Z668
3. Úkoly středisek geodézie v Severomoravském kraji v 6.pětiletce / Jekl, Jan
Praha: ČVUT, 1973
Signatura: 42185

Chcete dostávat o oznámení o nových výsledcích tohoto dotazu?
Přihlásit se k RSS zdroj.