Zeměměřická knihovna VÚGTK 8 záznamu nalezeno  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
1. Študia o automatizovanom spracování máp stredných mierok. Záverečná správa. Výskumná úloha č. 3.10 - S plánu RVT rezortu SÚGK na rok 1979 / Hájek, Milan ; Mitášová, Irena ; SÚGK
Bratislava: SVŠT, 1980
Signatura: 42540
2. Základy teórie systémov a kybernetiky s aplikáciami v geodézii a kartografii / Mitášová, Irena ; Veverka, Bohuslav ; Pezlar, Zdeněk
Bratislava: Alfa, 1990
Signatura: 46600
3. Využitie kartografickej databanky v modelovaní geosystémov. Referát / Hájek, Milan ; Mitášová, Irena ; Vědecké symposium Geografický výzkum v ČSAV 1952 - 1982, Liblice, 1983
Bratislava: Stavebná fakulta SVŠT, 1983
Signatura: K43596
4. Vytvorenie konceptuálneho modelu jednotnej informačnej bázy máp stredných mierok. Čiastková úloha: 3 - 01 - 07 / Hájek, Milan ; Mitášová, Irena ; Slovenská vysoká škola technická
Bratislava: Slovenská vysoká škola technická, 1985
Signatura: 46762
5. Výskum automatizovaného kartografického spracovnia mapových podkladov / Sloboda, Štefan ; Hájek, Milan ; Mitášová, Irena ; Krcho, Jozef ; et al
Bratislava: Výskumný ústav geodézie a kartografie, 1978
Signatura: 41973
6. Výpočtová a zobrazovacia technika v geodézii a kartografii / Mitášová, Irena
Bratislava: Slovenská vysoká škola technická, 1983
Signatura: 43885
7. Teória systémov a automatizácia : vybrané časti a aplikácie v geodézii a kartografii; 2. / Mitášová, Irena
SVŠT: Bratislava, 1984
Signatura: 49943
8. Razvitije sistem baz dannych v geodezii. Kartografičeskaja model' prirodnoj i social'no-ekonomičeskoj sredy oblasti / Mitášová, Irena ; Hájek, Milan ; Slovackij politech. institut - Stroj.
Bratislava: Slovackij politech. institut - Stroj., 1989
Signatura: K46230/II

Chcete dostávat o oznámení o nových výsledcích tohoto dotazu?
Přihlásit se k RSS zdroj.