Zeměměřická knihovna VÚGTK 7 záznamu nalezeno  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
1. Česko : Ottův historický atlas / Semotanová, Eva
Praha: Ottovo nakladatelství, 2007
Signatura: 50539
2. Kartografie v historické práci. Vademecum / Semotanová, Eva
Praha: Historický ústav, 1994
Signatura: 47601
3. Kartografie v hospodářském vývoji českých zemí v 19. a na počátku 20. století / Semotanová, Eva
Praha: Historický ústav, 1993
Signatura: 47218
4. Mapy Čech, Moravy a Slezska v zrcadle staletí; Dotisk prvního vydání / Semotanová, Eva
Praha : Libri , 2001
Signatura: 51122
5. Katalog Mapové sbírky Historického ústavu Akademie věd České republiky do roku 1850 / Semotanová, Eva ; Šimůnek, Robert
Praha: AV ČR : HÚ, 2002
Signatura: 50294
6. Kartografické zdroje jako kulturní dědictví. Výzkum nových metodik a technologií digitalizace, zpřístupnění a využití starých map, plánů atlasů a glóbů / Talich, Milan ; Antoš, Filip ; Böhm, Ondřej ; Havrlant, Jan ; et al
7. Výběrový katalog atlasů. Mapová sbírka Ústavu československých a světových dějin ČSAV / Semotanová, Eva
Praha: Ú. čsl. a svět. dějin ČSAV, 1989
Signatura: 33345

Chcete dostávat o oznámení o nových výsledcích tohoto dotazu?
Přihlásit se k RSS zdroj.