Zeměměřická knihovna VÚGTK 3 záznamu nalezeno  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
1. Zborník anotácií: XXII. medzinárodné slovensko-poľsko-české geodetické dni / Slovenská spoločnosť geodetov a kartografov ; Sowarzyszenie gedetóv Polskich ; Český svaz geodetů a kartografů ; XXII. medzinárodné slovensko-poľsko-české geodetické dni
Košice : Slovenská spoločnosť geodetov a kartografov , 2016
Signatura: 51256 K
2. Slovník maďarsko-slovensko-německý: kataster nehnutelností; prvé / Bajkay, Mikuláš ; Slovenská spoločnosť geodetov a kartografov
Bratislava: Slovenská spoločnosť geodetov a kartografov, 2004
Signatura: 50508
3. Geodetický a kartografický obzor - náš odborný stavovský časopis : história jeho vývoja a analýza obsahu: v rokoch 1913 až 2011; 1. vydanie / Český úřad zeměměřický a katastrální ; Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky ; Zeměměřický úřad ; Slovenská spoločnosť geodetov a kartografov
Praha ; Bratislava : Český úřad zeměměřický a katastrální , 2012
Signatura: 51022

Chcete dostávat o oznámení o nových výsledcích tohoto dotazu?
Přihlásit se k RSS zdroj.