Zeměměřická knihovna VÚGTK 1 záznamu nalezeno  Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
1. Program i streszczenia referatów: XXIII Międzynarodowe Polsko-Czesko-Słowackie dni geodezji / Slovenská spoločnosť geodetov a kartografov ; Stowarzyszenie geodetóv Polskich ; Český svaz geodetů a kartografů
Warszawa : Zarząd główny stowarzyszenia geodetów Polskich , 2017
Signatura: 51337

Chcete dostávat o oznámení o nových výsledcích tohoto dotazu?
Přihlásit se k RSS zdroj.