Zeměměřická knihovna VÚGTK 2 záznamu nalezeno  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
1. Přesnost určení geometrických parametrů prostorové ocelové kontrukce geodetickými metodami: Teze disertace k získání akademického titulu "doktor", ve zkratce "Ph.D.". / Suchá, Jitka ; Katedra speciální geodézie. Fakulta stavební. České vysoké učení technické v Praze.
Praha : České vysoké učení v Praze , 2003
Signatura: 49718
2. Přesnost určení geometrických parametrů prostorové ocelové konstrukce geodetickými metodami / Suchá, Jitka
Praha: ČVUT - Fakulta stavební - katedra speciální geodézie, 2000
Signatura: 48672

Chcete dostávat o oznámení o nových výsledcích tohoto dotazu?
Přihlásit se k RSS zdroj.