Zeměměřická knihovna VÚGTK 14 záznamu nalezeno  1 - 10další  přeskočit na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
1. Značka pro stabilizaci důlních měřických bodů / Vlček, Jan
Praha: [s.n.], 1965
Signatura: 28967
2. Výzkum v oboru důlního měřictví v SSSR (Leningrad).Cestovní zpráva ÚVR-CZ 216.1962 / Vlček, Jan ; III. Dny nové techniky v oboru důlního měřictví, Olomouc 1963
b.m.: B.n., 1962
Signatura: 24165
3. Výzkum bezpečnostní techniky v hornictví. Výzkum a vývoj fotogrammetrických aparatur v nevýbušném provedení pro zaměřování nezajištěných prostor / Vlček, Jan
Praha: Ústav pro výzkum rud, 1970
Signatura: 34931
4. Vývoj důlněměřického zařízení a pomůcek / Vlček, Jan ; Ústav pro výzkum rud Praha
Praha: Ústav pro výzkum rud, 1964
Signatura: 27483
5. Studium využití fotogrammetrie při zjišťování deformací vzorků hornin a modelových hmot / Vlček, Jan ; Ústav pro výzkum rud
Praha: MHRD, 1961
Signatura: 22005
6. Studium využití fotogrammetrie při zjišťování deformací hornin a modelových hmot / Vlček, Jan ; Ústav pro výzkum rud MHRD
Praha: Ústav pro výzkum rud, 1962
Signatura: 24676
7. Souprava k signalizaci důlních měřických bodů / Vlček, Jan
Praha: [s.n.], 1965
Signatura: 28899
8. Příspěvek ku konstrukci olovnice pro důlně měřické práce / Vlček, Jan ; III. Dny nové techniky v oboru důlního měřictví, Olomouc 1963
b.m.: B.n., 1963
Signatura: 24166
9. Příspěvek k využití trigonometrické nivelace v důlním měřictví / Vlček, Jan ; III. Dny nové techniky v oboru důlního měřictví, Olomouc 1963
b.m.: B.n., 1963
Signatura: 24167
10. Passivnoje otraženije svetodaĺnomera / Vlček, Jan
Praga: Gorno.rudnyj naučno-issledovateĺskij institut dlja issledovanija rud, 1970
Signatura: K34563

Zeměměřická knihovna VÚGTK : 14 záznamu nalezeno   1 - 10další  přeskočit na záznam:
Chcete dostávat o oznámení o nových výsledcích tohoto dotazu?
Přihlásit se k RSS zdroj.