Zeměměřická knihovna VÚGTK 81 záznamu nalezeno  začátekpředchozí62 - 71další  přeskočit na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
62. Technologický postup pro revizi a zřizování zhušťovacích bodů / ČÚZK
Praha: ČÚZK, 1997-8
Signatura: 50329
63. Technologický postup pro převod map v systémech stabilního katastru do souvislého zobrazení x S-JTSK systémem KOKEŠ : verze 6 pro MS Windows / ČÚZK
Praha: ČÚZK, 2004
Signatura: 49843
64. Statut Zeměměřického úřadu ze dne 30. května 1994 / ČÚZK
Praha: ČÚZK, 1994
Signatura: 47480
65. Soubor popisných informací katastru nemovitostí v roce 2005 / Souček, Zbyněk ; ČÚZK
Praha: ČÚZK, 2006
Signatura: 50139
66. Soubor popisných informací katastru nemovitostí v roce 2004 / Souček, Zbyněk ; ČÚZK
Praha: ČÚZK, 2005
Signatura: 49856
67. Soubor popisných informací katastru nemovitostí v roce 1996 / Souček, Zbyněk ; ČUZK
Praha: ČUZK, 1996
Signatura: 48010
68. Soubor popisných informací katastru nemovitostí v roce 1995 / Souček, Zbyněk ; ČÚZK
Praha: ČÚZK, 1996
Signatura: 47819
69. Seznam mapových značek Základní mapy ČR 1 : 10 000 ; uprav. vyd. / ČÚZK
Praha: ČÚZK, 1996
Signatura: 47802
70. Pravidla Českého úřadu zeměměřického a katastrálního ze dne 21.května 2001, č.j.1698/2001-22, pro poskytování údajů o bodech základních bodových polí, pro poskytování a užití státních mapových děl a údajů z dokumentačních fondů jejich tvorby a pro poskytování dalších výsledků zeměměřických činností, ve znění dodatku č. 1, č.j.4796/2001-22, ze dne 6.9.2001 / ČÚZK
Zdiby: VÚGTK, 2006
Signatura: 50263
71. Pravidla Českého úřadu zeměměřického a katastrálního pro poskytování údajů o bodech bodových polí, opisů, výpisů a kopií z katastru nemovitostí, které nejsou veřejnými listinami, a údajů z dokumentačních fondů tvorby státních mapových děl / ČÚZK
Praha: ČÚZK, 1995
Signatura: 47798

Zeměměřická knihovna VÚGTK : 81 záznamu nalezeno   začátekpředchozí62 - 71další  přeskočit na záznam:
Chcete dostávat o oznámení o nových výsledcích tohoto dotazu?
Přihlásit se k RSS zdroj.