Zeměměřická knihovna VÚGTK 35 záznamu nalezeno  začátekpředchozí26 - 35  přeskočit na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
26. Návrh úprav v přípravě dat a zpracování EN na středních počítačích / Kotal, Milouš ; VÚGTK
Praha: VÚGTK, 1974
Signatura: 39214
27. Návrh principu zařízení pro elektronický záznam výstupů z počítače. Výzkumná zpráva č. 759/1983 / Kotal, Milouš
Zdiby: VÚGTK, 1983
Signatura: VÝZK-Z0759/83
28. Integrace registru evidence nemovitostí s centrálním registrem obyvatelstva / Kotal, Milouš
Praha: VÚGTK, 1979
Signatura: VÝZK-Z0669
29. Inovace v evidenci nemovitostí z hlediska potřeb 6. pětiletky / Kotal, Milouš ; VÚGTK
Praha: VÚGTK, 1975
Signatura: 38822
30. Inovace technických prostředků pro předávání a využívání informací evidence nemovitostí. (Studie) / Kotal, Milouš ; VÚGTK
Zdiby: VÚGTK, 1982
Signatura: 44159
31. Informační - vyhledávací systém IVS - 2. Příručka uživatele / Kotal, Milouš ; VÚGTK
Zdiby: VÚGTK, 1988
Signatura: 46041
32. Evidence nemovitostí na mikropočítači v relačním databázovém systému / Kotal, Milouš
Zdiby: VÚGTK, 1987
Signatura: VÝZK-Z0879
33. Automatizovaný informační systém geodézie a kartografie. Výsledky řešení v roce 1989 / Kotal, Milouš
Zdiby: VÚGTK, 1989
Signatura: VÝZK-Z0932
34. Analýza podmínek integrace registru evidence nemovitostí s jinými informačními systémy / Kotal, Milouš
Zdiby: VÚGTK, 1980
Signatura: VÝZK-Z0682/80
35. Údržba evidence nemovitostí na mikropočítači s využitím relačního databázového systému / Kotal, Milouš
Zdiby: VÚGTK, 1987
Signatura: VÝZK-Z0880

Zeměměřická knihovna VÚGTK : 35 záznamu nalezeno   začátekpředchozí26 - 35  přeskočit na záznam:
Chcete dostávat o oznámení o nových výsledcích tohoto dotazu?
Přihlásit se k RSS zdroj.