Zeměměřická knihovna VÚGTK 2 záznamu nalezeno  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
1. Geografická data v informační společnosti / Charvát, Karel ; Kocáb, Milan ; Konečný, Milan ; Kubíček, Petr
Zdiby : Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický, v.v.i. Odvětvové informační středisko , 2007
Signatura: 50464
2. Dynamická geovizualizace v krizovém managementu; 1. vydání / Konečný, Milan ; Březinová, Šárka ; Drápela, Milan V. ; Friedmannová, Lucie ; et al
Brno : Masarykova univerzita , 2011
Signatura: 51198

Chcete dostávat o oznámení o nových výsledcích tohoto dotazu?
Přihlásit se k RSS zdroj.