Zeměměřická knihovna VÚGTK 2 záznamu nalezeno  Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
1. Dynamická geovizualizace v krizovém managementu; 1. vydání / Konečný, Milan ; Březinová, Šárka ; Drápela, Milan V. ; Friedmannová, Lucie ; et al
Brno : Masarykova univerzita , 2011
Signatura: 51198
2. Digitální model krajiny : teorie a aplikace : (na příkladu povodí Harasky) : autoreferát disertační práce ; 1. / Svatoňová, Hana
Brno: Masaryk.univ., 2004
Signatura: 49868

Chcete dostávat o oznámení o nových výsledcích tohoto dotazu?
Přihlásit se k RSS zdroj.