Zeměměřická knihovna VÚGTK 1 záznamu nalezeno  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 

Warning: Requested record does not seem to exist.
1. Cestovní zpráva ze zahraniční pracovní cesty do Španělsko, San Sebastian na EUREF Symposium and EUREF TWG ve dnech 22.5.2016 – 28.5.2016 / Douša, Jan
Zdiby : Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický, v.v.i. , 2016

Chcete dostávat o oznámení o nových výsledcích tohoto dotazu?
Přihlásit se k RSS zdroj.