Zeměměřická knihovna VÚGTK 1 záznamu nalezeno  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 

Warning: Requested record does not seem to exist.
1. Summation of series and an approximation of Legendre?s functions in constructing integral kernels for the exterior of an ellipsoid: Application to boundary value problems in physical geodesy / Holota, Petr
Zdroj: Leibniz Online

Chcete dostávat o oznámení o nových výsledcích tohoto dotazu?
Přihlásit se k RSS zdroj.