Zeměměřická knihovna VÚGTK 1 záznamu nalezeno  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 

Warning: Requested record does not seem to exist.
1. Přehled platných resortních předpisů a opatření v působnosti Českého úřadu zeměměřického a katastrálního, včetně meziresortních dohod, platných k 1. červenci 2003: Č.j.:3403/2003-23 / Český úřad zeměměřický a katastrální
Praha : Český úřad zeměměřický a katastrální , 2003
Signatura: 49593

Chcete dostávat o oznámení o nových výsledcích tohoto dotazu?
Přihlásit se k RSS zdroj.