Zeměměřická knihovna VÚGTK 1 záznamu nalezeno  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 

Warning: Requested record does not seem to exist.
1. Slovník maďarsko-slovensko-německý: kataster nehnutelností; prvé / Bajkay, Mikuláš ; Slovenská spoločnosť geodetov a kartografov
Bratislava: Slovenská spoločnosť geodetov a kartografov, 2004
Signatura: 50508

Chcete dostávat o oznámení o nových výsledcích tohoto dotazu?
Přihlásit se k RSS zdroj.