Zeměměřická knihovna VÚGTK 1 záznamu nalezeno  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 

Warning: Requested record does not seem to exist.
1. Výpočet souřadnic stanic sítě TopNet v národní realizaci ETRS2000 v roce 2011: Technická zpráva č. 1178 / Filler, Vratislav ; Kostelecký, Jakub
Zdiby ; Ondřejov : VÚGTK : GO Pecný , 2011
Signatura: VÝZK-Z1178/2011

Chcete dostávat o oznámení o nových výsledcích tohoto dotazu?
Přihlásit se k RSS zdroj.