Zeměměřická knihovna VÚGTK 1 záznamu nalezeno  Hledání trvalo 0.01 vteřin. 

Warning: Requested record does not seem to exist.
1. Zpracování dat GPS v reálném čase: teze disertační práce / Lukeš, Zdeněk ; ČVUT
Praha: ČVUT : FSv, 2005
Signatura: 49941

Chcete dostávat o oznámení o nových výsledcích tohoto dotazu?
Přihlásit se k RSS zdroj.