Zeměměřická knihovna VÚGTK 1 záznamu nalezeno  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 

Warning: Requested record does not seem to exist.
1. Zpráva ze služební cesty do Slovenské republiky dne 21. 4. 1998 : Účast v přípr. výboru 6. konfer. Katastr nemovitostí / Souček, Zbyněk ; Jekl, Jan
Praha: ČÚZK, 1998
Signatura: CEST-Z666

Chcete dostávat o oznámení o nových výsledcích tohoto dotazu?
Přihlásit se k RSS zdroj.