Zeměměřická knihovna VÚGTK 1 záznamu nalezeno  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 

Warning: Requested record does not seem to exist.
1. Zpráva ze služební cesty do Slovenské republiky ve dnech 26.-27.6.2007 : red.rada GaKO - Bratislava / Dokoupilová, Svatava ; ČÚZK
Praha: ČÚZK, 2007
Signatura: CEST-Z1384

Chcete dostávat o oznámení o nových výsledcích tohoto dotazu?
Přihlásit se k RSS zdroj.