Zeměměřická knihovna VÚGTK 1 záznamu nalezeno  Hledání trvalo 0.01 vteřin. 

Warning: Requested record does not seem to exist.
1. ČSN P ENV 12009 (97 9802) Geografická informace : referenční model
Praha: ČSNI, 1998
Signatura: ČSNPENV12009

Chcete dostávat o oznámení o nových výsledcích tohoto dotazu?
Přihlásit se k RSS zdroj.