Search term Mezinárodní konference o geodetických přístrojích a metodách měření, Budapešť, 14. - 20. 4. 1966 inside index Author (person, corporation) did not match any record. Nearest terms in any collection are:
1   Mezinárodní konference o geodetických měřeních a přístrojích, duben 1
1   Mezinárodní konference o geodetických měřeních a přístrojích, duben 1, Budapest
1   Mezinárodní konference o geodetických měřeních a přístrojích, duben 1966
1   Mezinárodní konference o geodetických měřeních a přístrojích, duben 1966, Budapest
1   Mezinárodní konference o geodetických měřeních a přístrojích, duben, Budapest
24   Mezinárodní konference o geodetických přístrojích a metodách měření, Budapešť, 14. - 20. 4. 1966
3   mezinárodní konference o katastru nemovitostí
1   Mezinárodní konference o katastru nemovitostí 5 Praha, 1
1   Mezinárodní konference o katastru nemovitostí 5 Praha, 1995
1   Mezinárodní konference o katastru nemovitostí 5 Praha, l