Library VÚGTK 1 records found  Search took 0.00 seconds. 

Warning: Requested record does not seem to exist.
1. Geodetický a kartografický obzor - náš odborný stavovský časopis : história jeho vývoja a analýza obsahu: v rokoch 1913 až 2011; 1. vydanie / Český úřad zeměměřický a katastrální ; Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky ; Zeměměřický úřad ; Slovenská spoločnosť geodetov a kartografov
Praha ; Bratislava : Český úřad zeměměřický a katastrální , 2012
Signatura: 51022

Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.