Library VÚGTK 1 records found  Search took 0.00 seconds. 

Warning: Requested record does not seem to exist.
1. Družicové metody v geodézii a katastru: Sborník referátů; první / Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Ústav geodézie
Brno : ECON publishing, s.r.o. , 2015
Signatura: 51289

Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.