Library VÚGTK 1 records found  Search took 0.00 seconds. 

Warning: Requested record does not seem to exist.
1. Návrh způsobu pořizování metadat o produktech ČÚZK: Úvodní projekt k dílčímu výzkumnému úkolu č. 3/2003 / Talich, Milan ; Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický, v.v.i.
Zdiby : Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický, v.v.i. , 2003
Signatura: 49665

Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.