Library VÚGTK 1 records found  Search took 0.00 seconds. 

Warning: Requested record does not seem to exist.
1. Monitoring permanentních stanic GNSS v roce 2019 - síť CZEPOS: Technická zpráva č.1295/2019 / Filler, Vratislav ; Kostelecký, Jakub ; Geodetická observatoř Pecný
Ondřejov : Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický, v.v.i. , 2019
Signatura: VÝZK-Z1295/2019

Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.