Library VÚGTK 1 records found  Search took 0.00 seconds. 

Warning: Requested record does not seem to exist.
1. Seznam prací o zobrazení ČSR. (Křovákově). Pojednání mimo práce J. Křováka / Taišl, Ladislav ; Státní zeměměřický a kartografický úřad
Praha: SZKÚ, 1953
Signatura: 19507

Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.