Dokumentační portál Zeměměřické knihovny VÚGTK
Knihovna nabízí dokumenty především z oborů geodézie, geodynamiky, kartografie, metrologie a katastru nemovitostí.
Rádi Vás přivítáme, schůzku si prosím domluvte předem, aby mohly být požadované dokumenty připraveny!

Tel.: 226 802 323, mail: knihovna@vugtk.cz.
Zúžit podle sbírky:
Knihovna VÚGTK (31,978)
Knihy (22,758) Oborové směrnice (21) Materiály z konferencí (1,101) Časopisy a ročenky (2,024) Články a preprinty (3,910) Normy (646) Patentová literatura (618) Firemní literatura (475) Mapy a atlasy (420) Plány (8)
Dokumentační centrum VÚGTK (4,308)
Stavební dokumentace (0) Základní dokumenty (7) Výroční zprávy (66) Rozpočty (8) Rada VÚGTK, v.v.i. (31) Veřejné zakázky (26) Smlouvy (2) Projektové dokumentace (3) Cestovní zprávy (1,494) Časopis NZK (6) Vlastní publikační činnost (559) Rešerše (181) Školící materiály (7) Výzkumné a technické zprávy (1,402) Články VÚGTK (387) Šedá literatura VÚGTK (129)
Interní dokumenty VÚGTK (385)
Zápisy v OVP ředitele (139) Smlouvy (interní) (129) Směrnice VÚGTK (34) Revize techniky (50) Pověření pracovníka (3) GDPR (2) BOZP (11) Bezpečnostní listy (11) Odpadové hospodářství (0) Terminologická komise (6)
Zaměřit se na:
Digitální knihovna Kramerius (16)
Online zdroje  (40)
Anotace článků (80,480)
Příruční knihovna ÚAZK (3,194)
Obsahová charakteristika dokumentů (972)
Astronomie (36) DPZ & Fotogrammetrie (62) Geodézie (68) Geografie  (19) Geologie (6) GIS & Geoinformatika (65) Geofyzika & Geodynamika (64) Historie (58) GNSS & Kosmická geodézie (64) Inženýrská geodézie (89) Katastr nemovitostí & Právo (80) Kartografie (146) Mapování (8) Matematika (26) Místopis (3) Organizace a řízení (7) Polygrafie (2) Metrologie & Měřící technika (27) Školství & vzdělávání (18) Teoretická geodézie (41) Příruční literatura (118) Slovníky (37)
Výsledky VÚGTK (627)
Podle útvarů / oddělení (514) Vědečtí výzkumníci (510) Výsledky RIV (400)
Služební záznamy knihovny (76,667)
Video (3) Knihovnická literatura (2) Duplikáty (185) Autority (5,885) Bibl.autority (68,243) Odpisy (2,198) Pískoviště (5) CASLIN (62) NUSL (84)
Kontakt:
Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický, v.v.i.
Odvětvové informační středisko a Zeměměřická knihovna (ODIS)
Zeměměřická knihovna
Ústecká 98, 250 66 Zdiby
mail: knihovna@vugtk.cz
tel.: 226 802 323
www: O knihovně (interní)